• ಬ್ಯಾನರ್

ಕಂಪನಿಯ ರಚನೆ

ಕೆಲವು ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.

ಸುಮಾರು

ಕೆಲವು ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಅಥವಾ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ.ಪಿರಮಿಡ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಆಜ್ಞೆಯ ಸರಪಳಿ ಇದೆ.ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಅಧೀನದವರು ಯಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
Guangdong Pengwei Fine Chemical Co.,Ltd ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ R&D ತಂಡ, ಮಾರಾಟ ತಂಡ, ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಏಕೀಕರಣದ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ನಮ್ಮ ಮಾರಾಟ ತಂಡವು 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ವೇಗದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಏನು, ಬಲವಾದ ಕಂಪನಿಯ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ.

ಸುಂದರವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ರಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು